INFO O OBJEDNÁVKACH

PREVÁDZKOVATEĽ

Štrauch s.r.o.
Údernícka 3928/2A
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36718343
DIČ: 2022299180
IČ DPH: SK2022299180
Okresný súd: Bratislava 1
Oddiel: sro
Vložka číslo: 43839/B


KONTAKTNÁ ADRESA PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMÁCIE

VABS s.r.o ,
Kvetná 57/1,
90043 Kalinkovo
objednavky@ohmydog.sk,
tel. 0903300830

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu: 37 2163 2255/0200
IBAN: SK68 0200 0000 0037 2163 2255
Banka: Všeobecná úverová banka

Mena
Euro